Stichting Garantiefonds Mondzorg

Stichting Garantiefonds Mondzorg

De mondzorgkoepels (ANT, KNMT, NVIJ, NVM en ONT) hebben het initiatief genomen, om vooruitlopend op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), een garantieregeling voor patiënten op te zetten. Deze regeling houdt in dat consumenten die een herstelbehandeling behoeven n.a.v. een uitspraak van de Klachtencommissies, de kosten voor zo’n noodzakelijke herstelbehandeling altijd vergoed krijgen vanuit de garantieregeling. Het Garantiefonds zal dan de kosten verhalen op de mondzorgverlener die tekort is geschoten en waardoor de herstelbehandeling noodzakelijk is geworden.

De garantieregeling is beschikbaar voor consumenten wiens mondzorgverlener is aangesloten bij het Garantiefonds.

Verschillende zorgverzekeraars zien het belang van het hebben van een garantieregeling voor hun verzekerden in en hebben dit als eis op genomen voor contractering.

De financiering van de SGM ligt bij de mondzorgkoepels.

Voor de bij het Garantiefonds aangesloten mondzorgverleners heeft  de SGM documentatie ontwikkeld in de vorm van brochures, die de consument informeren over de garantieregeling. Deze brochures kunt u aanvragen bij het secretariaat van het SGM. Daarnaast is het mogelijk om als geregistreerde in het SGM het logo van het SGM te voeren, bijvoorbeeld op uw website of met een deurbord (te bestellen bij SGM).

Op www.garantiefondsmondzorg.nl kunt u informatie vinden over de SGM, de voorwaarden voor deelname, de reglementen etc. 

De SGM is gevestigd op Rietgors 10, 3435 CB Nieuwegein.